Znaki uprawniające do wędkowania

Informujemy, że sprzedaż znaków uprawniających do wędkowania w 2014 r. odbywać się będzie we wtorki i czwartki w godzinach 12.30 – 15.30.

Podczas nabywania uprawnień do wędkowania konieczne będzie: okazanie karty wędkarskiej, legitymacji członkowskiej PZW, złożenie wypełnionego rejestru połowów za rok 2013 (w tym rejestru ze zbiornika Łosień przez posiadaczy licencji) oraz dla nowo wstępujących wypełnienie kwestionariusza z danymi osobowymi dla potrzeb prowadzenia elektronicznej ewidencji członków Koła.

Druk kwestionariusza posiada Skarbnik Koła, kwestionariusz publikowany jest także poniżej.

  1. Nazwisko i imię
  2. Data i miejsce urodzenia
  3. Data wstąpienia do PZW
  4. Numer karty wędkarskiej i jej wydawca
  5. Miejsce zamieszkania (z kodem pocztowym)
  6. Numer telefonu kontaktowego
  7. Numer Sekcji