Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Na podstawie §54 ust. 5 i ust. 8 oraz §57 pkt 3) Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017 r., Zarząd Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, w dniu 14 grudnia 2018 r. w Rybaczówce nad zbiornikiem wodnym „Pogoria I” w Dąbrowie Górniczej o godzinie 15.30.

W przypadku braku wymaganej ilości członków, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym dniu, tj. 14 grudnia 2018 r. o godzinie 16.00, bez względu na liczbę członków Koła obecnych na zebraniu.

Porządek obrad WZS_2018