Komunikat

Zgodnie z art. 2 ustawy 27 września 1996 r. o zmianie ustawy
o rybactwie śródlądowym (Dz. U. nr 128, poz. 602), karty wędkarskie wydane przed 31 stycznia 1997 r. zachowały ważność tylko do dnia
3 grudnia 1998 r.
Osoby posiadające nieważne karty wędkarskie (wydane przed 31 stycznia 1997 r.) zobowiązane są do ich wymiany, a posługiwanie się nimi oznacza narażanie się na przewidziane w ustawie sankcje karne
(z mandatami karnymi włącznie).
W związku z powyższym informujemy, że osoby legitymujące się nieważnymi kartami nie będą mogły dokonać opłat wędkarskich.