Sprawozdawcze Zgromadzenie Koła

Uchwała Nr 51/2015
Zarządu Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza
z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Koła.

Na podstawie §53 ust. 5 i ust. 8 oraz §56 pkt 3) Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, Zarząd Koła uchwala:
1. Zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW
Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza w dniu 11 grudnia 2015 r. w sali                       konferencyjnej, znajdującej się w siedzibie Związków Zawodowych ArcelorMittal     Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92, o godzinie 14.30.
2. W przypadku braku wymaganej ilości członków, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym dniu, tj. 11.12.2015 r. o godzinie 15.00, bez względu na liczbę członków Koła obecnych na zebraniu.
3. Powiadomienie należy umieścić na internetowej stronie Koła i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Koła oraz za pośrednictwem innych, możliwych do wykorzystania środków przekazu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 14.10.2015 r.
5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła.

 

Spinningowe zakończenie sezonu

Ostatnie w tym roku zawody organizowane przez nasze Koło to planowane na 10.10 spinningowe zakończenie sezonu. Zarząd Koła na potrzeby rozegrania tych zawodów zarezerwował na zbiorniku Dziećkowice 15 dwuosobowych łodzi. Zapisy i wpłaty w wysokości 15 zł do dnia 07.10 przyjmują kol. Osmólski Janusz tel. 661120014 oraz kol. Gulcz Marek tel. 503734272.

Zawody gruntowe z okazji 65-lecia PZW Katowice

Zarząd Koła informuje, że planowane na 04.10 gruntowe zawody z okazji 65-lecia PZW Katowice, zostaną rozegrane na zbiorniku Łosień, a nie jak wcześniej uzgodniono na zbiorniku Przeczyce. Powodem zmiany miejsca rozgrywania zawodów, jest utrzymujący się niski poziom wody na zalewie Przeczyckim. Pozostałe ustalenia bez zmian.

Protokół z Zawodów

Zawody spławikowo-gruntowe

W nabliższą sobotę 12.09 zapraszamy nad zbiornik „Łosień”, gdzie zostaną rozegrane zawody spławikowo-gruntowe. Regulamin zawodów przewiduje stosowanie dowolnych dwóch zestawów, t.j. dwie wędki spławikowe, dwie wędki gruntowe lub zestawy mieszane gruntowo-spławikowe z wyłączeniem „żywcówek”. Zbiórka została wyznaczona na godzinę 7.00.

Wycieczka nad Odrę

W dniu 4 lipca br. organizowana jest dla członków Koła PZW Nr 16 wycieczka wędkarska nad rzekę Odrę w okolice miejscowości Dziergowice. Podczas wycieczki zostaną rozegrane zawody pn. „Spinningowe Mistrzostwa Koła”.
Dla uczestników wycieczki Koło zabezpieczyło autokar, którego trasa będzie przebiegała następująco:
4.00 – wyjazd z Olkusza – osiedle Słowiki,
4.25 – 4.30 Dąbrowa Górnicza Gołonóg „wieżowiec”
4.35 – 4.40 Dąbrowa Górnicza Pałac Kultury Zagłębia
4.45 – Sosnowiec Zagórze „Mec”
4.50 – Sosnowiec Zagórze Al. Księdza Blachnickiego (w pobliżu tzw. „Rybki”)
5.00 – trasa E 94 – wiadukt koło Elektrociepłowni Będzin.
Podane czasy są orientacyjne i mogą wystąpić nieznaczne odchylenia. Prosimy o wcześniejsze przybycie na wybrany przystanek.
Powrót z wycieczki nastąpi w godzinach popołudniowych.
Zapisy uczestników wycieczki wraz z nr telefonu kontaktowego oraz miejscem wsiadania przyjmują do dnia 30 czerwca br. kol.:
Janusz Osmólski tel. 661-120-014
Marek Gulcz tel. 503-734-272                                                                                       Ilość miejsc ograniczona jest pojemnością autokaru.

Spławikowe zawody z okazji Dnia Dziecka

Zarząd Koła zaprasza dzieci i młodzież na spławikowe zawody wędkarskie organizowane z okazji Dnia Dziecka, w dniu 31.05 na zbiorniku wodnym Łosień. Zbiórka została wyznaczona na godzinę 8.00. Zawody rozegrane zostaną z podzialem na trzy kategorie wiekowe:

I – dzieci do lat 10,

II – dzieci od 10 do 13 lat,

III – młodzież powyżej 13 lat.

Od uczestników nie wymaga się kart wędkarskich. Organizatorzy przewidują upominki i nagrody dla uczestników zawodów.

Opłacanie składek

Informujemy, że od dnia 9 czerwca opłaty wędkarskie można będzie wnosić po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się ze skarbnikiem Koła kol. Tadeuszem Bojakowskim tel.- 510135085.

Spinningowe otwarcie sezonu 2015

W najbliższą sobotę 9 maja, zapraszamy nad zbiornik Łosień na spinningowe otwarcie sezonu 2015. Przypominamy, że zawody zostaną rozegrane na żywej rybie, w związku z czym uczestników obowiązuje posiadanie podbieraka i siatki do przechowywania złowionych ryb. W czasie zawodów obowiązuje zakaz brodzenia. Zbiórka wyznaczona została na godzinę 6.00.