Spinningowe zakończenie sezonu

Ostatnie w tym roku zawody organizowane przez nasze Koło to planowane na 14.10 spinningowe zakończenie sezonu. Zarząd Koła na potrzeby rozegrania tych zawodów zarezerwował na zbiorniku Przeczyce 15 dwuosobowych łodzi. Zapisy i wpłaty w wysokości około 15 zł w miejscu zbiórki, która została wyznaczona na godzinę 6.00 na stanicy Koła PZW nr 54 Sosnowiec.

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła

Uchwała Nr 59/17

Zarządu Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza z dnia 6.09.2017 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła.

Na podstawie §54 ust. 5 i ust. 8 oraz §57 pkt 3) Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, Zarząd Koła uchwala:

  1. Zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza w dniu 15 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej, znajdującej się w siedzibie Związków Zawodowych ArcelorMittal Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92, o godzinie 14.45.
  2. W przypadku braku wymaganej ilości członków, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym dniu, tj. 15 grudnia 2017 r. o godzinie 15.15, bez względu na liczbę członków Koła obecnych na zebraniu.
  3. Komunikat należy umieścić na internetowej stronie Koła i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Koła oraz ogłosić za pośrednictwem innych, możliwych do wykorzystania środków przekazu.
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 06.09.2017 r.
  5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła.

Spinningowe Mistrzostwa Koła

Miłośnikom spinningu przypominamy, że w najbliższą sobotę 1 lipca na zbiorniku Dziećkowice zostaną rozegrane zawody wędkarskie o Spinningowe Mistrzostwo Koła. Zarząd Koła na potrzeby rozegrania tych zawodów zarezerwował 15 dwuosobowych łodzi. Zapisy i wpłaty w wysokości około 15 zł w miejscu zbiórki, która została wyznaczona na godzinę 5.00 na stanicy PZW.

Informacja Zarządu Koła

Informujemy, że od dnia 1 czerwca opłaty wędkarskie można będzie wnosić po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się ze skarbnikiem Koła kol. Zarychta Justyna – tel. 661910254.

W sprawach związanych z egzaminami na kartę wędkarską proszę kontaktować się z przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej kol. Siołek Włodzimierz – tel. 506168607.

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

Zarząd Koła zaprasza dzieci i młodzież na spławikowe zawody wędkarskie organizowane z okazji Dnia Dziecka, w dniu 04.06 na zbiorniku wodnym Łosień. Zbiórka została wyznaczona na godzinę 8.00. Zawody rozegrane zostaną z podziałem na trzy kategorie wiekowe:

I – dzieci do lat 10,

II – dzieci od 10 do 13 lat,

III – młodzież powyżej 13 lat.

Od uczestników nie wymaga się kart wędkarskich. Organizatorzy przewidują upominki, nagrody oraz szereg atrakcji dla uczestników zawodów.

Spinningowy Puchar Wiosny

Z uwagi na utrzymujący się wysoki stan wody rzeki Wisły oraz niepokojące  prognozy pogody na nadchodzący tydzień,  planowane zawody o Spinningowy Puchar Wiosny rozegrane zostaną w na zbiorniku Kuźnica Warężyńska ( Pogoria IV ). Termin pozostaje bez zmian 13 maja – zbiórka o godzinie 6.00 na parkingu przy budynku RZGW (okolica Marianek, Preczowa).