Komunikat

Zarząd Koła PZW nr 16 informuje, iż w każdy piątek od godziny 16.00 w siedzibie Koła dyżur pełnić będzie komisja egzaminacyjna. Chętnych do złożenia egzaminu na kartę wędkarską zapraszamy.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła

Uchwała Nr 34/21

Zarządu Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza
z dnia 1 września 2021 r.

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków Koła.

Na podstawie § 54 ust. 5 i ust. 8 oraz § 57 pkt 3) Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 15.03.2017 r. oraz § 8 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 14.12.2019 r., Zarząd Koła uchwala:

§ 1

Zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza w dniu 20 listopada 2021 r. w Rybaczówce nad zbiornikiem wodnym „Pogoria I” w Dąbrowie Górniczej o godzinie 10.00.

§ 2

W przypadku braku wymaganej ilości członków, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym dniu o godzinie 10.15, bez względu na liczbę członków Koła obecnych na zebraniu.

§ 3

Komunikat o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, będącym załącznikiem do niniejszej Uchwały, należy umieścić na internetowej stronie Koła i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Koła.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 01.09.2021 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Koła.

§ 6

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym w obecności 8 Członków Zarządu Koła jednogłośnie.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

 

 

Zarybianie zbiornika Łosień

Posiadaczy licencji na zbiornik Łosień, informujemy że 15 października zbiornik Łosień zostanie zarybiony. Na wędkowanie zapraszamy od dnia 22 października.                       Do tego czasu obowiązuje całkowity zakaz połowu.

Komunikat

Zarząd Koła informuje, że zaplanowane na dzień 25 września 2021 r. zawody gruntowe odbędą się na zbiorniku wodnym „Łosień”. Zbiórka i zapisy uczestnictwa w zawodach będą dokonywane nad zbiornikiem do godziny 7.00.

Komunikat

Zarząd Koła informuje, że zaplanowane na dzień 4 września 2021 r. zawody pn. „Feederowe Mistrzostwa Koła” odbędą się na zbiorniku Poręba. Zbiórka i zapisy uczestników zawodów odbędą się nad zbiornikiem, do godziny 7.00.

Zapraszamy.

Komunikat

Zarząd Koła informuje, że w dniach 28/29 sierpnia 2021 r. na zbiorniku Łosień zostaną rozegrane nocne gruntowe zawody wędkarskie o „Puchar Prezesa Zarządu Koła”.

Zbiórka i zapisy uczestników zawodów odbędą się nad zbiornikiem, w dniu 28 sierpnia, do godziny 18.00.

Czas trwania zawodów: od godziny 19.00 do godziny 7.00 w dniu następnym.

Łowienie z użyciem jednej (1) wędki. Każdy z zawodników obowiązany jest posiadać siatkę o długości nie mniejszej niż trzy (3) metry.

Zapraszamy.

Komunikat

Informujemy, że planowane na 8 sierpnia zawody spinningowe o „Puchar lata” ze względu na trudną sytuację hydrologiczną i utrzymujące się opady deszczu na południu Polski, zostają odwołane. O nowym terminie w/w zawodów poinformujemy komunikatem.