Komunikat

Zgodnie z art. 2 ustawy 27 września 1996 r. o zmianie ustawy
o rybactwie śródlądowym (Dz. U. nr 128, poz. 602), karty wędkarskie wydane przed 31 stycznia 1997 r. zachowały ważność tylko do dnia
3 grudnia 1998 r.
Osoby posiadające nieważne karty wędkarskie (wydane przed 31 stycznia 1997 r.) zobowiązane są do ich wymiany, a posługiwanie się nimi oznacza narażanie się na przewidziane w ustawie sankcje karne
(z mandatami karnymi włącznie).
W związku z powyższym informujemy, że osoby legitymujące się nieważnymi kartami nie będą mogły dokonać opłat wędkarskich.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Na podstawie §54 ust. 5 i ust. 8 oraz §57 pkt 3) Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017 r., Zarząd Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, w dniu 14 grudnia 2018 r. w Rybaczówce nad zbiornikiem wodnym „Pogoria I” w Dąbrowie Górniczej o godzinie 15.30.

W przypadku braku wymaganej ilości członków, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym dniu, tj. 14 grudnia 2018 r. o godzinie 16.00, bez względu na liczbę członków Koła obecnych na zebraniu.

Porządek obrad WZS_2018

Sekcja nr 1 – spinningowe zawody

Zapraszamy na zawody spinningowe z łodzi Sekcji nr 1 dnia 6.10.2018 – sobota Dziećkowice, zbiórka godzina 6:00 przy stanicy wędkarskiej, czas trwania zawodów około 7 h w zależności od pogody. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi 15 zł od osoby. Zawody zaliczane są do Klasyfikacji generalnej Sekcji.