Komunikat dotyczący zawodów spławikowych o Mistrzostwo Koła

Informuje się uczestników zawodów spławikowych o Mistrzostwo Koła, że w I turze zawodów rozgrywanych w dniu 11 maja 2019 r. na zbiorniku wodnym „Mitręga” w miejscowości Łazy, nie mają zastosowania limity zanęt obowiązujące na tym zbiorniku.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr 5/2019 Zarządu Koła PZW Nr 34 Łazy z dnia      25 lutego 2019 r. ogranicza się ilość zanęty do 5 litrów w zawodach organizowanych na     zb. Nr 101 „Mitręga”. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną i innymi dodatkami. Zanęta nie może być ubita w pojemniku.

Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania podczas rozgrywania zawodów o Mistrzostwo Koła, które odbywają się wg odrębnych przepisów.

ZAWODY PODLODOWE- OGŁOSZENIE!

Zarząd Koła PZW nr 16 zaprasza wędkarzy, członków Koła, na organizowane podlodowe zawody wędkarskie pt. „O Mistrzostwo Koła – 2019”. Zawody odbędą się w dniu 9 lutego na zbiorniku Pogoria I w Dąbrowie Górniczej.

Zbiórka i zapisy do godziny 7.00 na stanicy Koła PZW nr 12.
Do zawodów dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy posiadający wniesioną opłatę członkowską i składkę na wędkowanie na wodach Okręgu PZW Katowice na 2019 r.
Przypominamy, iż zawody rozegrane zostaną w formule „żywej ryby”, co zobowiązuje uczestników zawodów do posiadania wiadra do przechowywania złowionych ryb, oraz że zgodnie z regulaminem APR łowimy na jedną wędkę o długości minimum 30 cm wyposażoną tylko w jedną mormyszkę.

Zawody podlodowe Sekcji nr 5

Zarząd Sekcji nr 5 informuje że w dniu 10 lutego na zbiorniku Pogoria1, zorganizowane zostaną zawody w wędkarstwie podlodowym dla członków Sekcji, którzy wnieśli opłaty na 2019 rok.

Zbiórka oraz zapisy na zawody do godziny 7.00 przy rybaczówce PZW.

Informacji na temat zawodów można uzyskać u kol. Słowińskiego Piotra i Petlica Lucjana.

Komunikat

Zgodnie z art. 2 ustawy 27 września 1996 r. o zmianie ustawy
o rybactwie śródlądowym (Dz. U. nr 128, poz. 602), karty wędkarskie wydane przed 31 stycznia 1997 r. zachowały ważność tylko do dnia
3 grudnia 1998 r.
Osoby posiadające nieważne karty wędkarskie (wydane przed 31 stycznia 1997 r.) zobowiązane są do ich wymiany, a posługiwanie się nimi oznacza narażanie się na przewidziane w ustawie sankcje karne
(z mandatami karnymi włącznie).
W związku z powyższym informujemy, że osoby legitymujące się nieważnymi kartami nie będą mogły dokonać opłat wędkarskich.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Na podstawie §54 ust. 5 i ust. 8 oraz §57 pkt 3) Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 15.03.2017 r., Zarząd Koła zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła PZW Nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, w dniu 14 grudnia 2018 r. w Rybaczówce nad zbiornikiem wodnym „Pogoria I” w Dąbrowie Górniczej o godzinie 15.30.

W przypadku braku wymaganej ilości członków, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie – w tym samym dniu, tj. 14 grudnia 2018 r. o godzinie 16.00, bez względu na liczbę członków Koła obecnych na zebraniu.

Porządek obrad WZS_2018