Historia Koła

Początki Koła PZW przy „Hucie Katowice” sięgają początków samego zakładu. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to powstawał wielki kombinat, tysiące osób przyjeżdżało do naszego miasta „za chlebem”. Wśród nich nie brakowało oczywiście wędkarzy, którzy to bardzo szybko skrzyknęli się i pod przywództwem nieżyjącego już dziś kol. Stanisława Jezierskiego w 1974 roku założyli Koło Zakładowe, któremu to Okręg PZW Katowice nadał numer 16.

Brak „własnej wody” czy też siedziby nie przeszkodził wędkarzom w częstych spotkaniach i wymianie doświadczeń. Z czasem z niewielkiego grona liczącego kilkudziesięciu zapalonych „moczykijów” powstało ogromne i prężnie działające blisko półtoratysięczne Koło podzielone na 28 Sekcji, w których skupiali się pracownicy huty.

Po krótkim okresie współgospodarowania na zbiorniku Pogoria III w Dąbrowie Górniczej, wędkarze z huty – dzięki swoim działaniom i przychylności ówczesnej Dyrekcji Kombinatu – doczekali się własnego zbiornika „Łosień” oraz własnej siedziby. Przez lata osiągnęli bardzo wiele, a wysokie i zaszczytne miejsca w zawodach oraz aktywne propagowanie sportu wędkarskiego przyciągnęło do Koła wielu młodych ludzi.

W kolejnych latach rozwijali Koło i prowadzili prezesi: Opoka Stanisław, Skalski Wojciech, Chrzanowski Wiesław i obecnie działający piątą kadencję Ostrowski Mieczysław.

Grupa wędkarzy – zawodników Koła nr 16 pod „dowództwem” Prezesa Wojciecha Skalskiego (z rękoma opartymi na wędce) na wyjazdowych zawodach Mistrzostw Hutników – Głogów – 1985 r.

Aktyw Koła wraz z dyrektorem huty Bohdanem Kołomyjskim na zbiorniku Łosień – 1985 r.

Wciąż młodzi duchem i sportowo aktywni… Łosień – 2007 r.