Sekcje wędkarskie

Materiały do pobrania dla sekcji wędkarskich.

Informacja dotycząca sekcji wędkarskich Koła PZW nr 16

Zarząd Koła na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2013 r. podjął decyzję o likwidacji Sekcji Nr 3 i Sekcji Nr 10 z powodu braku ich aktywności. Dotychczasowi członkowie tych Sekcji zgodnie z deklaracją, zostaną przypisani do innych aktywnych Sekcji lub pozostaną w ewidencji pozasekcyjnej Koła. Wobec powyższego aktualnie w Kole działają następujące Sekcje wędkarskie:

  • Sekcja Nr 1
  • Sekcja Nr 2
  • Sekcja Nr 5
  • Sekcja Nr 7
  • Sekcja Nr 8
  • Sekcja Nr 9

 Informacje dla członków Sekcji nr 1

Zawody 2020 – Sekcja nr 1

 Informacje dla członków Sekcji nr 5

Terminarz zawodów Sekcji nr 5 w 2020