Zarząd Koła

Zarząd Koła PZW nr 16 ArcelorMittal – Dąbrowa Górnicza

Ostrowski Mieczysław – prezes – tel. 695156840
Rydzek Piotr – wiceprezes d/s. sportu
Górecki Piotr – wiceprezes d/s. młodzieży
Zarychta Robert – skarbnik – tel. 661910254
Dąbrowski Piotr – wiceprezes d/s. gospodarczych
Osmólski Janusz – sekretarz
Kubański Szymon – członek zarządu – gospodarz koła
Siołek Włodzimierz – członek zarządu – komendant SSR
Gulcz Marek – członek zarządu – rzecznik dyscyplinarny

Komisja Rewizyjna:

Kochan Jerzy – przewodniczący
Kwiecień Waldemar – z-ca przewodniczącego
Sikorski Lesław – członek

Sąd Koleżeński:

Niemczyk Krzysztof – przewodniczący
Cierniak Marian – z-ca przewodniczącego
Godek Jan – sekretarz
Kubański Bogdan – członek
Petlic Lucjan – członek
Hankus Zygmunt – członek
Dzień Leszek – członek