Zarząd Koła

Zarząd Koła PZW nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza – kadencja 2022 – 2025

Mieczysław Ostrowski – Prezes Zarządu Koła
Łukasz Skorus – Wiceprezes ds. gospodarczych
Piotr Dąbrowski – Wiceprezes ds. sportu
Piotr Górecki – Wiceprezes ds. młodzieży
Janusz Osmólski – Sekretarz
Robert Zarychta – Skarbnik
Marek Gulcz – Członek Zarządu
Włodzimierz Siołek – Członek Zarządu
Piotr Słowiński – Członek Zarządu
Artur Łącki – Członek Zarządu
Piotr Rydzek – Członek Zarządu
Michał Salwiński – Członek Zarządu
Bartosz Szlęk – Członek Zarządu
 
Komisja Rewizyjna:
Jerzy Kochan – Przewodniczący
Lesław Sikorski – Zastępca Przewodniczącego
Marian Królikowski – Sekretarz
 
Sąd Koleżeński:
Krzysztof Niemczyk – Przewodniczący
Bogdan Kubański – Zastępca Przewodniczącego
Jan Godek – Sekretarz
Lucjan Petlic – Członek
 
Komendant Społecznej Straży Rybackiej Koła:
Włodzimierz Siołek
 
Rzecznik Dyscyplinarny Koła:
Piotr Słowiński