Zbiornik Łosień

Regulamin zbiornika Łosień

Podczas rozgrywania zawodów sportowych, minimalna długość siatki do przechowywania złowionych na zbiorniku Łosień ryb wynosi dwa metry.

Koła, które mają zgodę na organizację zawodów na zbiorniku Łosień, mogą przeprowadzać treningi wyłącznie po uzgodnieniu zasad i terminu z Zarządem Koła.

Nazwa zawodów Data zawodów Numery stanowisk Zbiórka
Spławikowe zawody o „Puchar Wiosny” 13.04 cały zbiornik 6.30
Spławikowe zawody Sekcji nr 1 18.05 20 – 65 6.00 – 14.00
Feederowe Mistrzostwa Koła 19.05 cały zbiornik 6.30
Otwarte zawody z okazji Dnia Dziecka 01.06 cały zbiornik 8.00
Spławikowe zawody Sekcji nr 8 08.06 20 – 65 7.00
Spławikowe zawody Sekcji nr 2 15.06 43 – 60 7.00
Spławikowe zawody Sekcji nr 9 30.06 20 – 65 6.00
Spławikowe zawody Sekcji nr 7 14.07 25 – 60 7.00
Nocne zawody gruntowe o „Puchar Prezesa” 17.08 – 18.08 cały zbiornik 18.00 – 7.00
Nocne zawody gruntowe Sekcji nr 5 24.08 – 25.08 20 – 60 18.00 – 7.00
Puchar Prezydenta Dąbrowy Górniczej 07.09 cały zbiornik 7.00
Spławikowe zawody Sekcji nr 2 14.09 20 – 42 7.00
Zawody feederowe 21.09 cały zbiornik 6.30
Spławikowe zawody Sekcji nr 1 22.09 20 – 65 6.00 – 14.00
Spławikowe zawody Koła nr 15 29.09 20 – 42 7.00

            Zbiornik wodny Łosień jest zbiornikiem wybudowanym w latach 70 – tych ubiegłego wieku dla zabezpieczenia potrzeb technologicznych dawnej Huty Katowice i Koksowni Przyjaźń. Woda do zbiornika dostarczana jest podziemnymi rurociągami głównie ze zbiornika Dziećkowice, który z kolei jest zasilany m.in. przez rzekę Sołę.

W zbiorniku tym dominującą rybą jest płoć. Dużą populację stanowią również jazie, okonie, karasie, karpie, liny i leszcze, zaś z mniejszych ryb kiełbie i jazgarze. Można liczyć również na ryby drapieżne takie jak szczupak, sum i sandacz.

Z uwagi na zasilanie zbiornika wodą pochodzącą pośrednio z Soły możliwe jest złowienie typowo rzecznych ryb, takich jak klenie i jelce.

Uwaga: Zbiornik posiada sztucznie utwardzone brzegi (asfaltobetonowe), dlatego też zabronione jest stosowanie tradycyjnych, wbijanych w podłoże podpórek. Dozwolone są wszelkiego typu inne podpórki i stojaki nie powodujące niszczenia brzegów zbiornika.

SCHEMAT USYTUOWANIA OZNACZONYCH STANOWISK WĘDKARSKICH NA ZBIORNIKU WODNYM „ŁOSIEŃ”