Zbiornik Łosień

 

Regulamin zbiornika Łosień 2021

Podczas rozgrywania zawodów sportowych, minimalna długość siatki do przechowywania złowionych na zbiorniku Łosień ryb wynosi trzy metry.

Koła, które mają zgodę na organizację zawodów na zbiorniku Łosień, mogą przeprowadzać treningi wyłącznie po uzgodnieniu zasad i terminu z Zarządem Koła.

Spławikowe zawody „Puchar im. Wiesława Chrzanowskiego” 21.05 cały zbiornik 7.00
Otwarte zawody z okazji
„Dnia Dziecka”
29.05 cały zbiornik 8.00
Spławikowe zawody Sekcji nr 2 04.06 22 – 42 6.30
Spławikowe zawody Sekcji nr 9 05.06 20 – 65 6.00
Spławikowe zawody
,,Bez tyczek”
12.06 cały zbiornik 7.00
Spławikowe zawody Sekcji nr 5 26.06 20 – 65 6.00
Towarzyskie zawody gruntowe 23/24.07 55 – 88 17.00 10.00
Gruntowe nocne zawody Sekcji nr 5 20/21.08 1 – 42 17.00
Gruntowe nocne zawody „Puchar Prezesa Zarządu Koła” 27/28.08 cały zbiornik 19.00 7.00

            Zbiornik wodny Łosień jest zbiornikiem wybudowanym w latach 70 – tych ubiegłego wieku dla zabezpieczenia potrzeb technologicznych dawnej Huty Katowice i Koksowni Przyjaźń. Woda do zbiornika dostarczana jest podziemnymi rurociągami głównie ze zbiornika Dziećkowice, który z kolei jest zasilany m.in. przez rzekę Sołę.

W zbiorniku tym dominującą rybą jest płoć. Dużą populację stanowią również jazie, okonie, karasie, karpie, liny i leszcze, zaś z mniejszych ryb kiełbie i jazgarze. Można liczyć również na ryby drapieżne takie jak szczupak, sum i sandacz.

Z uwagi na zasilanie zbiornika wodą pochodzącą pośrednio z Soły możliwe jest złowienie typowo rzecznych ryb, takich jak klenie i jelce.

Uwaga: Zbiornik posiada sztucznie utwardzone brzegi (asfaltobetonowe), dlatego też zabronione jest stosowanie tradycyjnych, wbijanych w podłoże podpórek. Dozwolone są wszelkiego typu inne podpórki i stojaki nie powodujące niszczenia brzegów zbiornika.

SCHEMAT USYTUOWANIA OZNACZONYCH STANOWISK WĘDKARSKICH NA ZBIORNIKU WODNYM „ŁOSIEŃ”